Om MSP Event AB

MSP Event AB arbetar med uthyrning och försäljning av utrustning till mässor och evenemang. MSP Event AB har mångårig erfarenhet och flertalet referenser från områdena festival- och mässuthyrning. Tält, mobila toaletter, scener, montersystem, portaler, bänkset och staket hör till några av våra produkter. Vi har ständig tillgång till ca 200 uthyrningstoaletter, ca 1 km montersystem, ca 20 000 kvm/ tält, och över 10 km staket. Vi köper löpande in ny utrusning för uthyrning och försäljning.

MSP Event AB har sitt säte, huvudkontor, administration och lager i Luleå samt försäljningskontor i Skellefteå. MSP Event AB ingår i en koncern med finskt moderbolag och ägs gemensamt av Mikael Nilsson och Jorma Karhapää. I Finland finns MSP Event OY i  Oulu (Uleåborg). I Oulu har MSP Event ett större lager med logistikcentral. Filialer och mellanlager finns även i Tammerfors, Skellefteå och Helsingfors. Koncernen har för närvarande ca 30 anställda och flertalet egna transportfordon (8 st lastbilar, anpassade släp och fraktfordon) för transport av utrustning. Vår vision är att snabbt och enkelt närhelst på dygnet kunna leverera utrustning till arrangörer. Vi arbetar nära våra kunder och oftast utifrån ett helhetsåtagande, allt för att underlätta för våra kunder.

Att arbeta inom området evenemang ställer höga krav på leverantören. MSP Event AB har fått mycket goda rekommendationer från sina uppdragsgivare. Vi har valt att alltid ge kunden ett helhetsåtagande och helhetspris innehållande frakter, uppsättning/demontering och försäkring, ett så kallat nyckelfärdigt koncept.

Företagens grundare, Mikael Nilsson och Jorma Karhapää är båda mycket uppskattade företagare som genom åren löst många arrangörers problem och med själ och hjärta engagerat sig för att göra allt för att kunden skall få ett så lyckat och professionellt genomfört arrangemang som möjligt.

MSP Event  strävar efter att vara en ledande nordisk leverantör av uthyrningsutrustning. Vår vision är ett uttryck för det vi strävar efter att uppnå. Den uttrycker vår avsikt att vara ledande i fråga om kvalitet och resurser. Att vara ledande betyder inte bara att tillhöra de största utan också att kunna erbjuda ett komplett sortiment av produkter och tjänster med hög kvalitet.

I Finland samt Sverige har MSP Event under innevarande år erhållit kreditbetyget AAA som endast getts ut till 5,3 % av företagen i Finland, samt 2.8% av företagen i Sverige. Koncernen MSP är således en trygg partner att arbeta med.

Mikael Nilsson

VD/Ägare

Epost

+46 (0)70 655 73 73
+358 (0)40 508 95 71