Vår affärsidé och vision

MSP Event i Sverige och Finland strävar efter att vara ledande nordisk leverantör av uthyrningsutrustning. Vår vision är ett uttryck för det vi strävar efter att uppnå. Den uttrycker vår avsikt att vara ledande i fråga om kvalitet och resurser. Att vara ledande betyder inte bara att tillhöra de största utan också att kunna erbjuda ett komplett sortiment av produkter och tjänster med hög kvalitet. 

Att arbeta inom området evenemang ställer höga krav på leverantören. MSP Event har fått mycket goda rekommendationer från sina uppdragsgivare. Vi har valt att alltid ge kunden ett helhetsåtagande och helhetspris innehållande frakter, uppsättning/demontering och försäkring, ett så kallat nyckelfärdigt koncept.

MSP Event sätter säkerheten på arbetsplatsen främst. Under alla år som leverantör för exempelvis Luleåkalaset har kalaset granskats av Arbetsmiljöinspektionen. MSP Event har fått mycket gott betyg av Arbetsmiljöinspektionen. På många punkter har vi strängare regler än vad myndigheten kräver, tex. så har all vår fast anställd personal ett ordentligt skydd i form av vaccin mot infektioner mm. De har även utbildning i första hjälpen. Vi är lyhörda och tar gärna till oss av ytterligare tips och information i ämnet.

.