VD/Ägare

Mikael Nilsson

VD/Ägare

Epost

+46 (0)70 655 73 73
+358 (0)40 508 95 71

Fredrik Söderlund

Tillförordnad VD/Ekonomichef

Epost

+46 (0)75 700 89 87

Projektkoordinator / orderbehandlare
Ekonomi

Helena Steinvall

Ekonomiassistent

Epost


Montörer

Mattias Nilsson

Lager/leverans

Epost

+46 (0)70 293 08 16

Wojciech Nuckowski

Montör

Epost

+46(0)70 655 27 73

Patrik Lantto

Montör

Epost


Johannes Henriksson

Montör

Epost


Hans-Erik Larsson

Montör/fordonsansvarig

Epost


+46 (0)703040372

Tekniskt ansvarig lagerhallar

Christian Edunger

Tekniskt ansvarig lagerhallar

Epost


+46 (0) 70 616 84 46